w  przestworzach

żołna zimorodek czajka sikora czarnogłówka

na  ziemi  i  wodzie

Galerie fotografii: