Brudnica nieparka - powabny szkodnik

Brudnica nieparka (lymantria dispar) jest motylem nocnym (ćmą) z rodziny brudnicowatych, uważanym za niebezpiecznego szkodnika lasów i sadów. Na zdjęciach przedstawiamy jego postać niedojrzałą czyli larwę (gąsienicę).

Gąsienice mają ciemnie zabarwienie, na pierwszych pięciu segmentach widoczne są niebieskie brodawki, a na reszcie czerwone. Zimują jaja w złożach na pniu i konarach drzew, a wylęg następuje w kwietniu. Rozwój gąsienic trwa nawet do trzech miesięcy. Przepoczwarczenie następuje na przełomie czerwca, lipca w oprzędach liści, bądź szczelinach kory.
Płodność samic wynosi nawet do 2000 jaj!

Gąsienice mogą odżywiać się liśćmi około 600 gatunków roślin (drzewa, krzewy, rośliny runa), preferują jednak dęby i drzewa owocowe. Rzadziej żerują na liściach brzozy, lipy, wiązu, topoli, klonu i czeremchy, czasem na igłach sosny. Gąsienice przy masowym pojawie zjadają liście dębów, doprowadzając do osłabienia drzew lub całkowitego ich zamierania.

Liczebność brudnicy ograniczana jest aktywnością drapieżników takich jak ptaki owadożerne (jaja zjadane są przez sikorki a gąsienice przez kukułkę) czy owady drapieżne (tęczniki (tęcznik większy w ciągu swojego rozwoju larwalnego i życia w stadium imago może zjeść około 550 gąsienic brudnicy), skórniki (Dermestes, zjadają jaja).

W 1869 roku ćma ta została zawleczona do Ameryki Północnej, gdzie stała się ogromnym problemem.


o nas w naszym ogrodzie napisz do nas Newsletter ciekawe strony strona główna