liczniki na strone

Rezerwat Przyrody
"Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"


stanowisko śnieżycy wiosennej w miejscowości Dwernik


Rezerwat został utworzony w 2001r. Położony jest na łące pomiędzy drogą z Dwerniczka do Dwernika, a Sanem i zajmuje powierzchnię 4,94 ha. Od strony północnej rezerwat ogranicza droga, za którą wznosi się południowy stok pasma Otrytu, a od południa, wschodu i zachodu rzeka San, która w tym miejscu tworzy zakole.
Rezerwat chroni największe w Bieszczadach stanowisko podkarpackiej śnieżycy wiosennej, której charakterystczną cechą sa dwa kwiaty na jednej łodyżce.
Śnieżyca kwitnie od połowy marca do połowy kwietnia. Białe kobierce ukwieconej łąki stanowią niewątpliwie niepodważalny cud bieszczadzkiej wiosny. Pierwsze śnieżyce pojawiają się jednak już pod koniec lutego, na skarpie po drugiej stronie drogi. Śnieżyca wiosenna jest „symbolem bieszczadzkiej wiosny”.
Rezerwat utworzono ze względów naukowych i dydaktycznych bogatego a także celem ochrony stanowiska śnieżycy wiosennej w odmianie karpackiej, oraz zbiorowiska łąkowego z bogatą florą gatunków chronionych i rzadkich.
Rezerwat daje znakomite warunki do obserwacji i badań nad tak licznie występującymi w tym rejonie a jednocześnie rzadkimi i chronionymi w skali światowej roślinami.

Na terenie rezerwatu "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku" występują również:
Biedrzeniec większy (Pimpinella maior)
Jaskier ostry (Ranunculus acer)
Jaskier rozłogowy (Ranunculus repens)
Jaskier różnolistny (Ranunculus auricomus)
Przetacznik ożankowy (Veronica chamaedrys)
Przytulia wiosenna (Galium vernum)
Śmiałek darniowy (Deschampsia caespitosa)
Babka lancetowata (Plantago lanceolata)
Wiązówka błotna (Filipendula ulmaria)
Kuklik zwisły (Geum rivale)
Pierwiosnka wyniosła (Primula elatior)
Chaber austriacki (Centaurea phrygia)
Dzięgiel leśny (Angelica sylvestris)
Ostrożeń łąkowy (Cirsium rivulare)
Szczaw zwyczajny (Rumex acetosa)
Firletka poszarpana (Lychnis flos-cuculi)
Dąbrówka rozłogowa Ajuga reptans)
Pięciornik kurze ziele (Potentilla erecta)
Ciemiężyca zielona (Veratrum lobelianum)
Kozłek całolistny (Valeriana simplicifolia)
Turzyca zaostrzona (Carex gracilis
Turzyca drżączkowata (Carex brizoides)
Sitowie leśne (Scirpus silvaticus)

|