liczniki na strone (...)
Jabłoń Jonagored – (kultywar)