liczniki na strone (...)
Zerwa kłosowa (Phyteuma spicatum)