liczniki na strone (...)
Omieg wschodni (Doronicum orientale Hoffm.)