liczniki na strone (...)
Wilczomlecz Sequiera (Euphorbia sequierana)