liczniki na strone (...)
Przetacznik ożankowy (Veronica chamaedrys)