liczniki na strone (...)
Goryczka kropkowana (Gentiana punctata)