liczniki na strone (...)
Przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis Mill.)