liczniki na strone (...)
Żurawka drżączkowata (Heuchera brizoides)