liczniki na strone (...)
Dalia zmienna (Dahlia hybrida)