liczniki na strone (...)
Jaskier rozłogowy (Ranunculus repens)