liczniki na strone (...)
Kokoryczka leśna(Polygonatum commutatum)