liczniki na strone (...)
Zawilec narcyzowaty (Anemone narcissiflora)