liczniki na strone (...)
Kosaciec bródkowy (Iris barbata)