liczniki na strone (...)
Grusza Faworytka – (kultywar)